Hizmetlerimiz

Genel Bankacılık Eğitimi

Eğitimin Hedefi:

Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik genel bankacılık ve finans sisteminin tanıtımına yönelik bilgilerin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

  • Finansın Tarihçesi
  • Bankalar ve Sermaye İlişkisi
  • Bankacılığın Tarihçesi
  • Türkiye’de Bankacılık
  • Türkiye ve Dünyada Makro Ekonomik Göstergeler
  • Bankacılığın Temel Fonksiyonları
  • Bankaların Sınıflandırılması
  • Bankaların Uyguladıkları Genel Müşteri Katmanları
  • Bankacılıktaki Temel Ürünler