Hizmetlerimiz

Fiyatlama ve Verimlilik Analizi

Eğitimin Hedefleri :

Bu eğitimde, ilgili kurumun fiyatlamalarının nasıl oluştuğu ve ilgili maliyet kalemlerinin nasıl çalıştıkları açıklanmaktadır. Eğitim neticesinde müşteri portföyünü verimli şekilde yönetmesi gereken her kademedeki çalışanın, maliyet faktörlerinin farkında olarak işini yönetme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği :

 • Mali sistem  ve Bankacılık (Başlıca aktif, pasif kalemleri)
 • Banka Gelir Tablosu
 • Fiyatlama, Maliyetler ve Etkileyen Faktörler
 • Fon maliyetlerinin hesaplanması (paçal / marjinal)
 • Ürün/İşlem Maliyetleri (Operasyonel Maliyetler)
 • Risk ve Risk Kavramları ve Risk Primi
 • Basel II’nin Fiyatlamaya Etkileri
 • Şube Bilançosu ve ŞCH
 • Diğer Hizmet ve Ürünler
 • Faizsiz Aktif-Pasif  Kalemleri
 • Kambiyo Kar ve Zararı
 • Adet, meblağ ve vadenin fiyatlamaya etkileri

Kimlere Uygun ? :

Yönetiliyor olan finansal ürünlerin maliyetlerinin oluşum yapısı ve bunlara etki eden tüm faktörlerin farkında olarak işini ve müşteri portföyünü yönetmesi gereken her kademedeki çalışanlara uygundur.